Inhoudsopgave

Design & CMS by Deltacom

Flanders Knowledge Area

Handboek Internationalisering is een online publicatie van Flanders Knowledge Area. De informatie in het Handboek Internationalisering betreft internationalisering van het hoger onderwijs, en richt zich vooral tot de personeelsleden van de Vlaamse hogeronderwijsinstellingen.

9.2.3.2 Probleemanalyse

In de probleemanalyse worden de problemen waarvoor het project een oplossing moet bieden helder beschreven in hun onderlinge samenhang en in relatie tot hun oorzaken en gevolgen. Omdat het gaat om problemen waar de stakeholders veel belang aan hechten worden zij actief betrokken bij deze analysefase. De probleemanalyse vormt het uitgangspunt voor de vaststelling van de projectdoelstellingen. Ze moet dus ernstig worden genomen, willen we garanderen dat het project relevante oplossingen levert voor problemen die de stakeholders aan den lijve ondervinden. De probleemanalyse wordt grafisch weergegeven in een problemenboom.


Een probleemanalyse is het gestructureerde onderzoek naar de negatieve aspecten van een bepaalde situatie met het oog op het vaststellen van oorzaak-gevolgrelaties.

Een problemenboom is de schematische weergave van een probleemanalyse.


Het opstellen van een probleemboom in samenwerking met de stakeholders kan als volgt:

  • brainstorming: oplijsting van problemen waar stakeholders van wakker liggen (aard van het probleem, impact);
  • selectie van het basisprobleem;
  • vastleggen van de verbanden tussen het basisprobleem en de ermee verbonden problemen, volgens het oorzaak- en gevolgprincipe: basisprobleem centraal stellen, problemen die het gevolg zijn van het basisprobleem erboven, problemen die de oorzaak zijn van het basisprobleem eronder weergeven;
  • de probleemhiërarchie (diagram) controleren en de validiteit en volledigheid ervan verifiëren.

bijlagen:

  • projectmanagement_bijlage 9_schema problemenboom (download onderaan deze pagina)
  • projectmanagement_bijlage 10_voorbeeld problmeenboom (download onderaan deze pagina)
 
pdf projectmanagement-bijlage-9-schema-problemenboom.pdf (31/08/2010, 19 kB)
pdf projectmanagement-bijlage-10-voorbeeld-problemenboom.pdf (31/08/2010, 80 kB)


Lees verder: 9.2.3.3   Doelstellingenanalyse
 
Flanders Knowledge Area

Flanders Knowledge Area

www.flandersknowledgearea.be

Study in Flanders

Study in Flanders

www.studyinflanders.be

Research in Flanders

Research in Flanders

www.researchinflanders.be

Studeer in het Buitenland

Studeer in het Buitenland

www.studeerinhetbuitenland.be

Handboek Internationalisering

Handboek Internationalisering

www.handboek-internationalisering.be

Studies and Statistics

Studies and Statistics

www.flandersknowledgearea.be / nl / projecten / studies-and-statistics

Forum

Forum

www.flandersknowledgearea.be / nl / fora

Blog

Blog

www.flandersknowledgearea.be / nl / blog

Reconfirm

Reconfirm

www.reconfirm.be

Klik hier om de andere projecten van Flanders Knowledge Area te raadplegen