Inhoudsopgave

Design & CMS by Deltacom

Flanders Knowledge Area

Handboek Internationalisering is een online publicatie van Flanders Knowledge Area. De informatie in het Handboek Internationalisering betreft internationalisering van het hoger onderwijs, en richt zich vooral tot de personeelsleden van de Vlaamse hogeronderwijsinstellingen.

9.3.4.5 Problem solving

Ook al beschikt de projectcoördinator over alle leiderschapskwaliteiten die nodig zijn om een internationaal project in goede banen te leiden, toch zijn problemen en conflicten niet uit te sluiten. Belangrijk is om daarbij te weten dat conflicten geen teken van falen zijn, eerder een natuurlijk onderdeel van het projectproces. Tot elke prijs conflicten vermijden is dus niet de juiste aanpak, er op een constructieve manier leren mee omgaan leidt tot veel betere resultaten.

Een conflict kan onderstaande oorzaken hebben, waarop de coördinator gepast kan reageren :

  • Een taalkundig misverstand

Mogelijke aanpak: bij het begin van het project een lijst met definities, terminologie aanleggen die door iedereen aanvaard wordt kan veel misverstanden verder in het project vermijden. In sommige gevallen kan vertaling van bepaalde documenten of simultaanvertaling tijdens een vergadering nodig zijn, alhoewel deze twee technieken heel tijdsintensief en arbeidsintensief zijn.

  • Een cultureel misverstand

Mogelijke aanpak: als een projectdeelnemer het gedrag van andere deelnemers verkeerd begrijpt is het nodig dat de coördinator toelichting geeft, en het culturele onderliggende verschil duidt voor de projectgroep.

  • Niet naleven van bepaalde deadlines

Mogelijke reactie: als het om slechts één partnerinstelling gaat, kan de coördinator die op individuele basis contacteren om een verklaring te vragen en de partner aan te sporen om de toegewezen taken alsnog uit te voeren. In extreme situaties heeft de coördinator het recht om een deel van de projectsubsidie te weerhouden. Is het niet naleven van deadlines een meer algemeen probleem in de projectgroep, dan kan het interessant zijn een bijkomende projectvergadering te organiseren om het tijdsplan en werkplan van het project te bekijken.

  • Niet naleven van contractuele verplichtingen

Mogelijke reactie: als een partner bepaalde regels (financiële regels, rapportering van het project) niet naleeft is een duidelijke en kordate reactie nodig. Immers, elke partnersinstelling heeft zich bij het begin van het project geëngageerd om een deel van de taken en verantwoordelijkheden op zich te nemen. In extreme gevallen kan het zelfs beter zijn voor het project en de projectgroep om een partner te verwijderen uit het project.

  • Interpersoonlijke misverstanden

Mogelijke aanpak: niet alle persoonlijkheden werken gemakkelijk samen bv. een heel creatief maar chaotisch lid van het projectteam kan zeer gestructurereerde medewerkers enerveren. Bij de aanpak van persoonlijke discussies of misverstanden is de rol van de projectcoördinator als bemiddelaar de sleutel om het probleem op te lossen. Elke projectpartner zal de autoriteit van de coördinator aanvaarden en wat door hem / haar gezegd wordt zal dus meer effect resorteren.Lees verder: 9.3.5   Financieel beheer
 
Flanders Knowledge Area

Flanders Knowledge Area

www.flandersknowledgearea.be

Study in Flanders

Study in Flanders

www.studyinflanders.be

Research in Flanders

Research in Flanders

www.researchinflanders.be

Studeer in het Buitenland

Studeer in het Buitenland

www.studeerinhetbuitenland.be

Handboek Internationalisering

Handboek Internationalisering

www.handboek-internationalisering.be

Studies and Statistics

Studies and Statistics

www.flandersknowledgearea.be / nl / projecten / studies-and-statistics

Forum

Forum

www.flandersknowledgearea.be / nl / fora

Blog

Blog

www.flandersknowledgearea.be / nl / blog

Reconfirm

Reconfirm

www.reconfirm.be

Klik hier om de andere projecten van Flanders Knowledge Area te raadplegen