Inhoudsopgave

Design & CMS by Deltacom

Flanders Knowledge Area

Handboek Internationalisering is een online publicatie van Flanders Knowledge Area. De informatie in het Handboek Internationalisering betreft internationalisering van het hoger onderwijs, en richt zich vooral tot de personeelsleden van de Vlaamse hogeronderwijsinstellingen.

9.2.2.1 Programmeren

Deze fase is projectoverschrijdend: in de programmeerfase wordt een grondige analyse van sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen gemaakt (SWOT) op nationaal of sectoraal niveau. Op basis daarvan wordt het programmakader uitgewerkt waarbinnen (gefinancierde) projecten kunnen worden geïdentificeerd en gepland. In deze fase bepalen de Europese instellingen voor de Europese programma’s (bv. Tempus) in overleg met de betrokken landen algemene en specifieke doelstellingen van het kaderprogramma. Die doelstellingen zullen opgenomen worden in de opeenvolgende calls for proposals.Lees verder: 9.2.2.2   Identificeren
 
Flanders Knowledge Area

Flanders Knowledge Area

www.flandersknowledgearea.be

Study in Flanders

Study in Flanders

www.studyinflanders.be

Research in Flanders

Research in Flanders

www.researchinflanders.be

Studeer in het Buitenland

Studeer in het Buitenland

www.studeerinhetbuitenland.be

Handboek Internationalisering

Handboek Internationalisering

www.handboek-internationalisering.be

Studies and Statistics

Studies and Statistics

www.flandersknowledgearea.be / nl / projecten / studies-and-statistics

Forum

Forum

www.flandersknowledgearea.be / nl / fora

Blog

Blog

www.flandersknowledgearea.be / nl / blog

Reconfirm

Reconfirm

www.reconfirm.be

Klik hier om de andere projecten van Flanders Knowledge Area te raadplegen