Inhoudsopgave

Design & CMS by Deltacom

Flanders Knowledge Area

Handboek Internationalisering is een online publicatie van Flanders Knowledge Area. De informatie in het Handboek Internationalisering betreft internationalisering van het hoger onderwijs, en richt zich vooral tot de personeelsleden van de Vlaamse hogeronderwijsinstellingen.

9.3.4.4 Project meetings

In het pre-internet tijdperk waren projectvergaderingen bijna de enige mogelijkheid om met de projectgroep te overleggen. Gelukkig heeft de projectcoördinator nu een heel scala aan communicatiemogelijkheden ter beschikking. Niettemin blijven projectvergaderingen een essentieel onderdeel van elk internationaal project, waaraan dus de nodige aandacht dient te worden besteed.

Gemiddeld worden per jaar twee of drie internationale vergaderingen georganiseerd in een project, maar vooral de startvergadering en eindvergadering van een project zijn van cruciaal belang.

Bij de startvergadering zullen vooral volgende items aan bod komen:

  • team building,
  • overeenkomsten over werkplan,
  • toewijzing van taken,
  • tijdschema en deadlines afspreken,
  • een evaluatie- en disseminatiestrategie opstellen,
  • alle financiële informatie doorgeven.

Aan het einde van het project zal de slotvergadering zich vooral richten naar:

  • presentatie van alle producten van het project,
  • evaluatie van producten en processen,
  • discussie over de follow-up strategie na het einde van de projectperiode,
  • opstellen van het eindrapport.

Bij de organisatie van vergaderingen kan de coördinator een checklist volgen die alle aspecten omvat, en die te vinden is bij http://www.european-project-management.eu < survival kit < tools.Lees verder: 9.3.4.5   Problem solving
 
Flanders Knowledge Area

Flanders Knowledge Area

www.flandersknowledgearea.be

Study in Flanders

Study in Flanders

www.studyinflanders.be

Research in Flanders

Research in Flanders

www.researchinflanders.be

Studeer in het Buitenland

Studeer in het Buitenland

www.studeerinhetbuitenland.be

Handboek Internationalisering

Handboek Internationalisering

www.handboek-internationalisering.be

Studies and Statistics

Studies and Statistics

www.flandersknowledgearea.be / nl / projecten / studies-and-statistics

Forum

Forum

www.flandersknowledgearea.be / nl / fora

Blog

Blog

www.flandersknowledgearea.be / nl / blog

Reconfirm

Reconfirm

www.reconfirm.be

Klik hier om de andere projecten van Flanders Knowledge Area te raadplegen