Inhoudsopgave

Design & CMS by Deltacom

Flanders Knowledge Area

Handboek Internationalisering is een online publicatie van Flanders Knowledge Area. De informatie in het Handboek Internationalisering betreft internationalisering van het hoger onderwijs, en richt zich vooral tot de personeelsleden van de Vlaamse hogeronderwijsinstellingen.

9.3.2.3 Projectvoorstel onder de loupe nemen: tijdsplan opstellen

Tijdens het schrijven van een projectvoorstel zal de projectgroep een bepaalde lijst van producten, een tijdsframe en een budgetplan hebben opgesteld. In de opstartfase van een project wordt het originele werkplan uit het projectvoorstel grondig herbekeken en waar nodig bijgesteld.

Het werkplan en het tijdsplan dienen aan elkaar gelinkt te worden, waarbij elk work package of elke deliverable een zekere fasering krijgt in het project. Het is heel handig om daarbij met grafische voorstellingen te werken om de projectgroep een duidelijk beeld te geven van wat wanneer wordt verwacht.

Een boomstructuur is één mogelijkheid om de planning voor te stellen, maar één van de meest effectieve is de Gantt chart, genoemd naar Henry Gantt die dit type van planning introduceerde.

bijlage:

  • projectmanagement_bijlage 18_voorbeeld van een mogelijke Gantt chart (download onderaan deze pagina)

Een Gantt chart is een diagram dat de workpackages van het project (op één as) koppelt aan een tijdsas en stelt bepaalde deadlines of milestones in om een projectfase te beëindigen. Het voordeel van deze vorm van grafische voorstelling is de duidelijke lay-out en de transparantie: voor elke taak binnen het project is er een toewijzing aan één of meer partners en een duidelijk tijdsplan. De kaart is gemakkelijk te interpreteren en kan een uitgangspunt zijn voor een subgroep om de hen toegewezen taak verder uit te werken. Voor elk workpackage kan daarna een meer gedetailleerde Gantt chart met deeltaken en een meer verfijnde tijdsplanning worden opgesteld.

De effectiviteit van een Gantt chart staat of valt dus met het juist afbakenen van wat de work packages zijn in een project. Veel beginnende coördinatoren hebben de neiging om het vrij algemeen te houden en bijvoorbeeld course development als één workpackage voor te stellen. Beter is om concrete en vooral meetbare workpackages op te stellen, zoals module 1 van de cursus ontwikkelen, of vertaling van de ontwikkelde modules.

Met de Gantt chart als basis wordt het bovendien ook veel gemakkelijker om personeelsinzet voor elke taak toe te wijzen: de tijdsas geeft aan hoe lang een bepaalde taak zal duren, wanneer de deadline voor de opdracht gezet is, enz.

De Gantt chart is nu zo’n wijd verspreid planningsinstrument dat die ingebed wordt in bepaalde projectmanagement-software zoals MS Project of verschillende web-gebaseerde software. Wie zich deze software niet eigen maakt, kan zeker ook met Excel een degelijke Gantt chart ontwerpen.

Freeware is te vinden op:


excel projectmanagement-bijlage-18-ganttchart.xlsx (08/09/2010, 20 kB)


Lees verder: 9.3.2.4   De startvergadering
 
Flanders Knowledge Area

Flanders Knowledge Area

www.flandersknowledgearea.be

Study in Flanders

Study in Flanders

www.studyinflanders.be

Research in Flanders

Research in Flanders

www.researchinflanders.be

Studeer in het Buitenland

Studeer in het Buitenland

www.studeerinhetbuitenland.be

Handboek Internationalisering

Handboek Internationalisering

www.handboek-internationalisering.be

Studies and Statistics

Studies and Statistics

www.flandersknowledgearea.be / nl / projecten / studies-and-statistics

Forum

Forum

www.flandersknowledgearea.be / nl / fora

Blog

Blog

www.flandersknowledgearea.be / nl / blog

Reconfirm

Reconfirm

www.reconfirm.be

Klik hier om de andere projecten van Flanders Knowledge Area te raadplegen