Inhoudsopgave

Design & CMS by Deltacom

Flanders Knowledge Area

Handboek Internationalisering is een online publicatie van Flanders Knowledge Area. De informatie in het Handboek Internationalisering betreft internationalisering van het hoger onderwijs, en richt zich vooral tot de personeelsleden van de Vlaamse hogeronderwijsinstellingen.

9.3.6.1 Rol van evaluatie en monitoring

Evaluatie en monitoring is een proces dat zich afspeelt doorheen de looptijd van het project. Het uiteindelijke doel van alle evaluatie- en monitoringactiviteiten is de kwaliteitsverbetering van het project zelf en van de output van het project.

Het proces van evaluatie en monitoring:

 • versterkt het project en bewaakt of de doelstellingen van het project gehaald worden;
 • laat toe om gedurende het project de feedback te implementeren die uit de verschillende evaluatie-instrumenten komt en zo de resultaten bij te stellen;
 • spoort projectpartners aan om zich te houden aan het tijdsplan en om de producten af te leveren met een voldoende hoge kwaliteit;
 • laat toe om de beslissingen in het project gemakkelijker te maken, ze worden immers door empirische data van evaluatie ondersteund;
 • toont voor de subsidiërende instelling aan dat het project op een kwaliteitsvolle manier werd aangepakt en bewaakt.

Belangrijke termen bij evaluatie en monitoring zijn:

 • Formatieve vs. summatieve evaluatie
  Formatieve evaluatie is een proces gedurende de hele levensduur van het project, met de bedoeling feedback te geven over elk aspect van het project. De feedback wordt dan opnieuw geïmplementeerd om zo tot betere resultaten te komen.
  Summatieve evaluatie aan het einde van het project legt de nadruk bij de resultaten van het project en beoordeelt producten (cursusmaterialen, websites, online tools) of evenementen (conferentie, vergadering).
 • Interne vs. externe evaluatie
  Interne evaluatie gebeurt binnen de projectgroep, waarbij allerlei methodes zoals peer review, zelfevaluatie, etc. gebruik worden.
  Externe evaluatie kan gebeuren door reflectiegroepen of resonantiegroepen uit het werkveld of door een aangestelde externe evaluator die het project als geheel onder de loupe neemt.


Lees verder: 9.3.6.2   Methodologie voor evaluatie
 
Flanders Knowledge Area

Flanders Knowledge Area

www.flandersknowledgearea.be

Study in Flanders

Study in Flanders

www.studyinflanders.be

Research in Flanders

Research in Flanders

www.researchinflanders.be

Studeer in het Buitenland

Studeer in het Buitenland

www.studeerinhetbuitenland.be

Handboek Internationalisering

Handboek Internationalisering

www.handboek-internationalisering.be

Studies and Statistics

Studies and Statistics

www.flandersknowledgearea.be / nl / projecten / studies-and-statistics

Forum

Forum

www.flandersknowledgearea.be / nl / fora

Blog

Blog

www.flandersknowledgearea.be / nl / blog

Reconfirm

Reconfirm

www.reconfirm.be

Klik hier om de andere projecten van Flanders Knowledge Area te raadplegen