Flanders Knowledge Area

Handboek Internationalisering is een online publicatie van Flanders Knowledge Area. De informatie in het Handboek Internationalisering betreft internationalisering van het hoger onderwijs, en richt zich vooral tot de personeelsleden van de Vlaamse hogeronderwijsinstellingen.

11.2 Screening van internationale toelatingsaanvragen

Een International Officer of medewerker belast met de toelatingsadministratie, heeft ongetwijfeld al eens het gevoel gehad dat er iets niet helemaal in orde was bij een bepaalde toelatingsaanvraag. Zij die slechts sporadisch in contact komen met toelatingsaanvragen vanuit het buitenland, weten vaak niet hoe ze aan de screening moeten beginnen. Het detecteren van fraude in de aanvragen vraagt training, ervaring, en de uitbouw van een degelijk informatienetwerk. Vooral aan instellingen die niet over de nodige middelen beschikken om een gespecialiseerde dienst voor internationale toelatingsaanvragen uit te bouwen is deze screening zeker niet evident.

In dit luik van het handboek bekijken we enkele basisprincipes, die een leidraad kunnen vormen bij het uitwerken van een transparante en effectieve screeningsprocedure. De screening moet toelaten fraude te detecteren op basis van objectieve gegevens en feiten. De academische beoordeling van een toelatingsaanvraag wordt in dit hoofdstuk niet behandeld, aangezien het haast altijd gedecentraliseerd is en tot de bevoegdheid van een faculteit of departement behoort.

Achtergrondinformatie over het hoe en waarom van de toenemende fraude bij academische toelatingsaanvragen is terug te vinden in de literatuurlijst. Een aanrader is zeker het artikel: Academic Fraud and Auality Assurance: Facing the Challenge of Internationalisation of Higher Education van J. Hallak en M. Poisson.

Voor informatie met betrekking tot de erkenning en gelijkwaardigheid van buitenlandse diploma’s kan je terecht bij NARIC-Vlaanderen: http://www.ond.vlaanderen.be/publicaties/eDocs/pdf/292.pdf.Lees verder: 11.2.1   Fraude: definitie
 
Flanders Knowledge Area

Flanders Knowledge Area

www.flandersknowledgearea.be

Study in Flanders

Study in Flanders

www.studyinflanders.be

Research in Flanders

Research in Flanders

www.researchinflanders.be

Studeer in het Buitenland

Studeer in het Buitenland

www.studeerinhetbuitenland.be

Handboek Internationalisering

Handboek Internationalisering

www.handboek-internationalisering.be

Studies and Statistics

Studies and Statistics

www.flandersknowledgearea.be / nl / projecten / studies-and-statistics

Forum

Forum

www.flandersknowledgearea.be / nl / fora

Blog

Blog

www.flandersknowledgearea.be / nl / blog

Reconfirm

Reconfirm

www.reconfirm.be

Klik hier om de andere projecten van Flanders Knowledge Area te raadplegen