Inhoudsopgave

Design & CMS by Deltacom

Flanders Knowledge Area

Handboek Internationalisering is een online publicatie van Flanders Knowledge Area. De informatie in het Handboek Internationalisering betreft internationalisering van het hoger onderwijs, en richt zich vooral tot de personeelsleden van de Vlaamse hogeronderwijsinstellingen.

6.11 Slotoverwegingen

Het jaarrapport Taal 2009 van het departement Onderwijs stelt:
Het bewaken van het Nederlands als onderwijs- en wetenschapstaal is uitermate belangrijk, maar toch dient men na te gaan of een bepaalde regelgeving het beoogde doel bereikt of andere doelstellingen zoals internationalisering van het hoger onderwijs niet in het gedrang brengt.
Bereikt men met het opleggen van de equivalentievoorwaarde wel het beoogde effect?
Betekent dit verplicht dubbel aanbod geen overlast voor de instellingen. Laat de opgelegde grens van 10 % in de bacheloropleiding voldoende ruimte om een efficiënt mobiliteitsbeleid (Europese grens van 20 %) te voeren, ...?
Het betreft alleszins een aantal terechte vragen.

Na meer dan zes jaar zal er vermoedelijk in het kader van het zogenaamde Integratiedecreet ook een aanpassing komen van het artikel 91 van het Structuurdecreet. De twee concreet voorgestelde aanpassingen in het kader van het maatschappelijk debat kunnen in het kader van de internationalisering meer mogelijkheden bieden: voor de bacheloropleidingen wat concreet de mobiliteit betreft van de individuele student; voor de masters zal de versoepeling wat de equivalentievoorwaarde betreft zeker in het kader van de gezamenlijke diplomering meer mogelijkheden bieden.
Deze kans moet ook aangegrepen worden om bepaalde bepalingen van artikel 91 te vereenvoudigen al was het maar legistiek en op bepaalde punten te optimaliseren.

Toch dient niet uit het oog verloren te worden dat het uiteindelijk de instellingen zijn die de doelstelling inzake internationalisering moeten realiseren. De vraag naar versoepeling van de taalregeling is zeker verantwoord op bepaalde punten. De huidige vrije taalruimte wordt echter wat blijkt uit de rapportering nog niet maximaal benut. Er worden ook relatief weinig anderstalige docenten ingeschakeld en er wordt te weinig anderstalig studiemateriaal gehanteerd. Blijkt ook dat in de aangeboden Engelstalige opleidingen relatief weinig studenten inschrijven. Wellicht moet er nog meer gedaan worden om het Vlaamse hoger onderwijs aantrekkelijker te maken in het buitenland. Een verantwoorde versoepeling van de taalregelgeving kan hierbij ongetwijfeld helpen.

 


Lees verder: 7   Een set van internationale competenties
 
Flanders Knowledge Area

Flanders Knowledge Area

www.flandersknowledgearea.be

Study in Flanders

Study in Flanders

www.studyinflanders.be

Research in Flanders

Research in Flanders

www.researchinflanders.be

Studeer in het Buitenland

Studeer in het Buitenland

www.studeerinhetbuitenland.be

Handboek Internationalisering

Handboek Internationalisering

www.handboek-internationalisering.be

Studies and Statistics

Studies and Statistics

www.flandersknowledgearea.be / nl / projecten / studies-and-statistics

Forum

Forum

www.flandersknowledgearea.be / nl / fora

Blog

Blog

www.flandersknowledgearea.be / nl / blog

Reconfirm

Reconfirm

www.reconfirm.be

Klik hier om de andere projecten van Flanders Knowledge Area te raadplegen