Inhoudsopgave

Design & CMS by Deltacom

Flanders Knowledge Area

Handboek Internationalisering is een online publicatie van Flanders Knowledge Area. De informatie in het Handboek Internationalisering betreft internationalisering van het hoger onderwijs, en richt zich vooral tot de personeelsleden van de Vlaamse hogeronderwijsinstellingen.

9.3.1.4 Stakeholders

De verschillende groepen van stakeholders van een project hebben er alle belang bij dat reeds bij de ontwerpfase en het schrijven van het project proposal hun rol zo expliciet mogelijk wordt gedefinieerd.

Een aantal mogelijkheden voor de rol van de stakeholders zijn:

  • Een aantal organisaties of instellingen kunnen dienst doen als testgroep bij het uittesten van de projectresultaten. Hun feedback kan zeer relevante informatie opleveren om tot de finale versie van de projectresultaten te komen.
  • In heel wat projecten wordt een resonantiegroep of valorisatiegroep opgericht met vertegenwoordigers uit het werkveld. Zij volgen de werkzaamheden van de projectgroep op, evalueren en becommentariëren die om zo het resultaat kwalitatief te verbeteren.
  • Een aantal van de betrokken doelgroepen van een project kunnen een actieve rol spelen bij de verspreiding van de projectresultaten, zowel nationaal als internationaal, bv. door het organiseren van congressen, verspreiden van publicaties, opzetten van navorming, ...

Voorbeeld van de rol van de verschillende actoren in een internationaal project

Bij een internationaal LLP-project rond mentorenvorming, stelde de projectcoördinator een stuurgroep samen met een aantal sleutelpartners. Deze groep vergaderde voor en na elke internationale projectvergadering, bewaakte de voortgang van het project en stuurde bij waar nodig. Voor elke partner en voor de externe evaluator werd een subcontract opgesteld met duidelijke inhoudelijke en financiële afspraken. In elk betrokken land werd een resonantiegroep opgericht bestaande uit stakeholders zoals directies van scholen, organisaties voor de professionalisering van leerkrachten, organisatoren van mentorentrainingen, etc. Deze groep vergaderde één keer in het begin en één keer aan het einde van elk werkjaar van het project. Bij elke vergadering kregen zij een update over de stand van zaken in het project en konden zij feedback geven.

De secundaire scholen betrokken als stakeholders deden dienst als testlocatie en lieten een aantal van hun mentoren de ontwikkelde instrumenten uitproberen.

Het samenspel van deze verschillende vormen van evaluatie en monitoring zorgde voor een aanzienlijke inhoudelijke bijsturing in het project.

 

Lees verder: 9.3.2   Opstellen van projectorganisatie
 
Flanders Knowledge Area

Flanders Knowledge Area

www.flandersknowledgearea.be

Study in Flanders

Study in Flanders

www.studyinflanders.be

Research in Flanders

Research in Flanders

www.researchinflanders.be

Studeer in het Buitenland

Studeer in het Buitenland

www.studeerinhetbuitenland.be

Handboek Internationalisering

Handboek Internationalisering

www.handboek-internationalisering.be

Studies and Statistics

Studies and Statistics

www.flandersknowledgearea.be / nl / projecten / studies-and-statistics

Forum

Forum

www.flandersknowledgearea.be / nl / fora

Blog

Blog

www.flandersknowledgearea.be / nl / blog

Reconfirm

Reconfirm

www.reconfirm.be

Klik hier om de andere projecten van Flanders Knowledge Area te raadplegen