Flanders Knowledge Area

Handboek Internationalisering is een online publicatie van Flanders Knowledge Area. De informatie in het Handboek Internationalisering betreft internationalisering van het hoger onderwijs, en richt zich vooral tot de personeelsleden van de Vlaamse hogeronderwijsinstellingen.

10.1.1 Stappenplan alarmprocedure

Voorafgaand worden de stakeholders geïnformeerd en voorbereid op mogelijke crisissituaties via bijvoorbeeld een sessie, de website, een informatiebrochure, etc.


 1. algemene melding van de crisis
 2. registratie van de noodmelding
 3. onmiddellijk doorgeven van de noodmelding aan
  1. opleiding
   1. hoofd van de opleiding
   2. opdracthouder Internationalisering
  2. centrale diensten
   1. hoofd van de instelling (algemeen directeur, rector) en directeur Onderwijs en Studentenbeleid
   2. verantwoordelijke Internationalisering
   3. dienst Verzekeringen
 4. beslissing i.v.m. het afhandelingniveau
  1. wie neemt de beslissing?
  2. samenstelling van het crisisteam in functie van de crisis
  3. wie mag in het team opdrachten geven?
  4. wie mag in het team procedures negeren?
  5. wie heeft de hoogste verantwoordelijkheid?
 5. samenstelling crisismanagement
  1. neemt de opdrachten 3.1 (opleiding) en 3.2 (centrale diensten) over
  2. rapporteert wel aan 3.1 (opleiding) en 3.2 (centrale diensten)
 6. actieplanning
  1. analyse van de crisis / ramp
  2. activiteitenplanning
   1. organisatorisch
    1. activiteiten
    2. tijdslijn
    3. personen en taken
    4. middelen
   2. financieel
    1. activiteiten
    2. tijdslijn
    3. personen en taken
    4. middelen
   3. administratief
    1. activiteiten
    2. tijdslijn
    3. personen en taken
    4. middelen
   4. moreel
    1. activiteiten
    2. tijdslijn
    3. personen en taken
    4. middelen
   5. steun aan familie
    1. activiteiten
    2. tijdslijn
    3. personen en taken
    4. middelen
   6. eventuele coördinatie van andere hulpverlening
    1. activiteiten
    2. tijdslijn
    3. personen en taken
    4. middelen
  3. Interne communicatiekanalen: opzetten en activeren
  4. externe communicatiekanalen: opzetten en activeren
  5. andere activiteiten (vb. pers)
  6. nazorg
 7. debriefing van alle betrokkenen
 8. evaluatie en afsluiten van de crisis / rampLees verder: 10.1.2   Afspraken en noodzakelijke gegevens
 
Flanders Knowledge Area

Flanders Knowledge Area

www.flandersknowledgearea.be

Study in Flanders

Study in Flanders

www.studyinflanders.be

Research in Flanders

Research in Flanders

www.researchinflanders.be

Studeer in het Buitenland

Studeer in het Buitenland

www.studeerinhetbuitenland.be

Handboek Internationalisering

Handboek Internationalisering

www.handboek-internationalisering.be

Studies and Statistics

Studies and Statistics

www.flandersknowledgearea.be / nl / projecten / studies-and-statistics

Forum

Forum

www.flandersknowledgearea.be / nl / fora

Blog

Blog

www.flandersknowledgearea.be / nl / blog

Reconfirm

Reconfirm

www.reconfirm.be

Klik hier om de andere projecten van Flanders Knowledge Area te raadplegen