Inhoudsopgave

Design & CMS by Deltacom

Flanders Knowledge Area

Handboek Internationalisering is een online publicatie van Flanders Knowledge Area. De informatie in het Handboek Internationalisering betreft internationalisering van het hoger onderwijs, en richt zich vooral tot de personeelsleden van de Vlaamse hogeronderwijsinstellingen.

9.2.3.4 Strategie-analyse

Tijdens deze laatste analytische fase worden verschillende strategieën uitgewerkt waardoor de probleemsituatie effectief omgebogen kan worden in de gewenste richting. Het zijn de projectpartners die beslissen welke doelstellingen wel en welke niet binnen het bestek van het project dienen te vallen: ze doen dat op basis van het relatieve belang dat de belangrijkste stakeholders aan elk van de eerder geïdentificeerde doelen hechten. De verschillende strategie-opties worden tegenover elkaar afgewogen en de meest geschikte strategie wordt gekozen, op basis van een set van criteria waaronder:

  • aansluiting bij de missie en doelen van de projectpartners;
  • kosten-batenanalyse;
  • aansluiting bij de prioriteiten en criteria van de projectoproep (in elk geval!);
  • aantal direct begunstigden dat het project bereikt;
  • aansluiting bij andere lopende of afgesloten projecten van het partnerschap.

Tijdens de planningsfase worden de uitkomsten van de verschillende stappen van de analysefase omgezet in operationele plannen. Deze fase leidt ook tot een gedetailleerd projectvoorstel (= einde van de formulation stage).

 

Lees verder: 9.2.3.5   Voorbereiding van het logisch kader (LFM)
 
Flanders Knowledge Area

Flanders Knowledge Area

www.flandersknowledgearea.be

Study in Flanders

Study in Flanders

www.studyinflanders.be

Research in Flanders

Research in Flanders

www.researchinflanders.be

Studeer in het Buitenland

Studeer in het Buitenland

www.studeerinhetbuitenland.be

Handboek Internationalisering

Handboek Internationalisering

www.handboek-internationalisering.be

Studies and Statistics

Studies and Statistics

www.flandersknowledgearea.be / nl / projecten / studies-and-statistics

Forum

Forum

www.flandersknowledgearea.be / nl / fora

Blog

Blog

www.flandersknowledgearea.be / nl / blog

Reconfirm

Reconfirm

www.reconfirm.be

Klik hier om de andere projecten van Flanders Knowledge Area te raadplegen