3 Theoretisch kader: Het belang van het netwerk

auteur: Piet Van Hove

Over netwerken (als werkwoord) wordt wel eens smalend gedaan. Sommigen begrijpen het blijkbaar vooral als net-niet-werken, … Het wordt geassocieerd met langdurige lunches, ruim met alcohol overgoten recepties, en het doelloos verzamelen van zoveel mogelijk visitekaartjes. Binnen het internationaliseringsproces van hogeronderwijsinstellingen spelen netwerken (als zelfstandig naamwoord) en het netwerken (als werkwoord) nochtans een belangrijke rol. Het komt er natuurlijk op aan om er op de juiste manier mee om te gaan. In dit hoofdstuk wordt beknopt ingegaan op het belang van het netwerk in het kader van de internationalisering van het hoger onderwijs en de verschillende types van samenwerkingsverbanden die er bestaan. Verder een korte reflectie over hoe men strategisch kan omgaan met het opzetten en onderhouden van samenwerkingsverbanden.

Het werkwoord netwerken wordt veelal gedefinieerd als: het ontwikkelen en bestendigen van relaties, allianties en coalities binnen en buiten de organisatie en deze benutten voor het verkrijgen van informatie, steun en medewerking. Zo bijvoorbeeld wanneer de term gebruikt wordt in de context van een gewenste competentie voor een vacature. Kenmerkend hierbij is dat het doel van deze activiteit, het netwerken, verder reikt dan datgene waarvoor de betrokken contacten oorspronkelijk tot stand kwamen. Het impliceert het op een strategische manier omgaan met deze relaties, allianties en coalities. De return onder de vorm van informatie, steun en medewerking manifesteert zich niet noodzakelijk onmiddellijk. Een loyale deelnemer is ook bereid om in het netwerk te investeren en er mee voor te zorgen dat ook de andere deelnemers meerwaarde kunnen halen uit het geheel. Het netwerk wordt in stand gehouden wanneer de betrokkenen er uiteindelijk (eventueel slechts op lange termijn) minstens even veel kunnen uithalen als ze er zelf in investeren, of toch verwachten dat dat uiteindelijk het geval zal zijn.Lees verder: 3.1   Samenwerking, vertrouwen en verantwoordelijkheid
 
Flanders Knowledge Area

Flanders Knowledge Area

www.flandersknowledgearea.be

Study in Flanders

Study in Flanders

www.studyinflanders.be

Research in Flanders

Research in Flanders

www.researchinflanders.be

Studeer in het Buitenland

Studeer in het Buitenland

www.studeerinhetbuitenland.be

Handboek Internationalisering

Handboek Internationalisering

www.handboek-internationalisering.be

Studies and Statistics

Studies and Statistics

www.flandersknowledgearea.be / nl / projecten / studies-and-statistics

Forum

Forum

www.flandersknowledgearea.be / nl / fora

Blog

Blog

www.flandersknowledgearea.be / nl / blog

Reconfirm

Reconfirm

www.reconfirm.be

Klik hier om de andere projecten van Flanders Knowledge Area te raadplegen