2 Theoretisch kader: Positionering

auteur: Klaas Vansteenhuyse

Positionering is het proces waarbij een hogeronderwijsinstelling zich plaatst en situeert ten opzichte van haar stakeholders, maatschappelijke context en vooral haar concurrenten. Deze positionering vindt nu ook plaats buiten de traditionele geografische context van de instelling, en op internationale schaal. De toegenomen exposure is te wijten aan een steeds aanzwellende informatiestroom over hoger onderwijs binnen de samenleving, en specifiek naar toekomstige studenten. Ook de trend naar een gelijke structuur in de Europese hogeronderwijsruimte (EHEA) draagt daar toe bij. In dit hoofdstuk wordt de vraag beantwoord waarom een hogeronderwijsinstelling zou kunnen kiezen voor zo'n positionering en hoe ze dat dan het beste aanpakt.Lees verder: 2.1   Is een positionering internationaal nodig?
 
Flanders Knowledge Area

Flanders Knowledge Area

www.flandersknowledgearea.be

Study in Flanders

Study in Flanders

www.studyinflanders.be

Research in Flanders

Research in Flanders

www.researchinflanders.be

Studeer in het Buitenland

Studeer in het Buitenland

www.studeerinhetbuitenland.be

Handboek Internationalisering

Handboek Internationalisering

www.handboek-internationalisering.be

Studies and Statistics

Studies and Statistics

www.flandersknowledgearea.be / nl / projecten / studies-and-statistics

Forum

Forum

www.flandersknowledgearea.be / nl / fora

Blog

Blog

www.flandersknowledgearea.be / nl / blog

Reconfirm

Reconfirm

www.reconfirm.be

Klik hier om de andere projecten van Flanders Knowledge Area te raadplegen