Flanders Knowledge Area

Handboek Internationalisering is een online publicatie van Flanders Knowledge Area. De informatie in het Handboek Internationalisering betreft internationalisering van het hoger onderwijs, en richt zich vooral tot de personeelsleden van de Vlaamse hogeronderwijsinstellingen.

12.1.1 To buddy or not to buddy?

Een buddy is een Engels woord voor maatje of vriend. In het Nederlands wordt deze term ook wel gebruikt voor iemand die gezelschap en steun biedt aan iemand die begeleiding kan gebruiken; het betreft vaak een vrijwilliger. In het kader van internationale uitwisselingen wordt het woord buddy gebruikt voor een student die op vrijwillige basis internationale studenten wil begeleiden op sociaal en cultureel vlak.

Het matchen en samenbrengen van de inkomende student met de buddy van de eigen instelling gebeurt best ruim op voorhand. Bij voorkeur is het een buddy die in een zelfde opleiding zit, zodat de contacten gemakkelijk en natuurlijk verlopen, en de buddy kan helpen bij allerlei praktische vragen en problemen.

Buddies: tips en taken

Streef best naar een maximum aantal inkomende studenten per buddy. Het is misschien niet mogelijk om een één-op-één-relatie van buddy’s en inkomende studenten te vinden. Het is te overwegen met twee buddy’s samen te werken en een aantal zaken samen te organiseren met een groepje van bijvoorbeeld 5 à 6 inkomende studenten.

De buddy heeft als taak vragen te beantwoorden die met de inhoud, het academische van de opleiding te maken hebben, maar vooral met het praktische, culturele, sociale, ….

De buddy’s organiseren op geregelde tijdstippen leuke activiteiten voor hun groepje en werken samen met andere buddy’s om grotere activiteiten op te zetten.

Er wordt samengewerkt met de studentenraden en studentenorganisaties voor het organiseren van activiteiten, maar vooral om samen met de inkomende studenten deel te nemen aan activiteiten die georganiseerd worden voor de studenten van de eigen instelling. Het is naïef te veronderstellen dat inkomende internationale studenten zich, na een introductiedag of – week, wel verder zelf organiseren. We moeten hen activiteiten aanreiken, zodat zij daaraan hun eigen feestjes en activiteiten kunnen koppelen.

De buddy’s organiseren vaak samen met of via de International Office (centraal of departementaal / facultair) introductiedagen of activiteiten tijdens het academiejaar.

 

Lees verder: 12.1.2   (Inter)culturele voorbereiding
 
Flanders Knowledge Area

Flanders Knowledge Area

www.flandersknowledgearea.be

Study in Flanders

Study in Flanders

www.studyinflanders.be

Research in Flanders

Research in Flanders

www.researchinflanders.be

Studeer in het Buitenland

Studeer in het Buitenland

www.studeerinhetbuitenland.be

Handboek Internationalisering

Handboek Internationalisering

www.handboek-internationalisering.be

Studies and Statistics

Studies and Statistics

www.flandersknowledgearea.be / nl / projecten / studies-and-statistics

Forum

Forum

www.flandersknowledgearea.be / nl / fora

Blog

Blog

www.flandersknowledgearea.be / nl / blog

Reconfirm

Reconfirm

www.reconfirm.be

Klik hier om de andere projecten van Flanders Knowledge Area te raadplegen