Inhoudsopgave

Design & CMS by Deltacom

Flanders Knowledge Area

Handboek Internationalisering is een online publicatie van Flanders Knowledge Area. De informatie in het Handboek Internationalisering betreft internationalisering van het hoger onderwijs, en richt zich vooral tot de personeelsleden van de Vlaamse hogeronderwijsinstellingen.

6.3.2 Toepassingsgebied

De taalartikelen hebben slechts een beperkt toepassingsgebied. Zoals hoger aangehaald kan de taal als een uitzondering op het grondwettelijk principe van de taalvrijheid enkel geregeld worden in de onderwijsinstellingen die door de overheid worden opgericht, gesubsidieerd of erkend. De Vlaamse decreetgever heeft het toepassingsgebied, als we de tekst van het decreet letterlijk bekijken, in feite noch enger gemaakt.
Zo wordt duidelijk in artikel 90 en artikel 91 van het Structuurdecreet enkel verwezen naar de hogescholen en universiteiten, en wordt geen melding gemaakt van de andere ambtshalve geregistreerde instellingen die vanzelfsprekend ook erkend en doorgaans ook gesubsidieerd zijn.
Uit de samenlezing met artikel 2 van het voornoemde decreet blijkt trouwens duidelijk dat de taalartikelen niet van toepassing zijn op de andere ambtshalve geregistreerde instellingen en al evenmin op de geregistreerde instellingen die na registratie door de Vlaamse Regering op basis van een dossier en accreditatie van hun aanbod ook erkend worden door de overheid.
Gezien het opleidingsaanbod van deze instellingen zich doorgaans op het niveau van de master- na masteropleidingen en de nascholing bevindt, waar zoals verder blijkt de taalvrijheid de regel is ook voor de universiteiten en de hogescholen, stelt er zich in deze geen direct concurrentieprobleem.
Dit beperkt toepassingsgebied van artikel 91 is eigenlijk niet in overeenstemming met artikel 64, §4 dat van toepassing is op alle taalwijzigingen die men aan de in het HOR opgenomen bachelor- en masteropleidingen wenst aan te brengen, en dus in principe ook geldt voor de andere aanbieders van erkend hoger onderwijs in Vlaanderen.
Het artikel 19 van het Flexibiliseringsdecreet is van toepassing, zoals blijkt uit artikel 3 van hetzelfde decreet, op alle ambtshalve geregistreerde instellingen.


Bovenstaande informatie werd verkregen o.a. via

  • Decreet van 30 april 2004 betreffende de flexibilisering van het hoger onderwijs in Vlaanderen en houdende dringende hogeronderwijsmaatregelen, B.S. 12 oktober 2004
  • Onderwijsdecreet XX van 9 juli 2007, B.S. 31 augustus 2010
  • Artikel 7 van het Structuurdecreet
  • Artikel 8 van het Structuurdecreet


Lees verder: 6.4   Opvolging en controle taalregelgeving
 
Flanders Knowledge Area

Flanders Knowledge Area

www.flandersknowledgearea.be

Study in Flanders

Study in Flanders

www.studyinflanders.be

Research in Flanders

Research in Flanders

www.researchinflanders.be

Studeer in het Buitenland

Studeer in het Buitenland

www.studeerinhetbuitenland.be

Handboek Internationalisering

Handboek Internationalisering

www.handboek-internationalisering.be

Studies and Statistics

Studies and Statistics

www.flandersknowledgearea.be / nl / projecten / studies-and-statistics

Forum

Forum

www.flandersknowledgearea.be / nl / fora

Blog

Blog

www.flandersknowledgearea.be / nl / blog

Reconfirm

Reconfirm

www.reconfirm.be

Klik hier om de andere projecten van Flanders Knowledge Area te raadplegen