Inhoudsopgave

Design & CMS by Deltacom

Flanders Knowledge Area

Handboek Internationalisering is een online publicatie van Flanders Knowledge Area. De informatie in het Handboek Internationalisering betreft internationalisering van het hoger onderwijs, en richt zich vooral tot de personeelsleden van de Vlaamse hogeronderwijsinstellingen.

9.2.3 Tools en technieken voor de projectmanager

de logical framework approach

De Europese Commissie past Project Cycle Management (PCM) toe sinds 1992. PCM is gebaseerd op de analysemethode logical framework, die in de late jaren 1960 door USAID werd ontwikkeld voor de planning, het management en de evaluatie van ontwikkelingsprojecten.

Het logisch kader is de aanbevolen techniek om de typische valkuilen van de projectaanvrager te vermijden, waaronder:

 • korte termijnvisie (onvoldoende aandacht voor de omgeving en de socio-economische context);
 • gericht op middelenwerving (vage planning met onduidelijke doelen en twijfelachtige link tussen activteiten en doelstellingen);
 • vertrekkend vanuit wat hij als projectschrijver te bieden heeft (beperkte inbreng van belanghebbenden in het projectontwerp);
 • focus op de projectaanvraag.

Toepassing van deze methode moet integendeel garanderen dat het project gericht is op duurzame resultaten, op de oplossing van specifieke problemen, op een reële vraag, op ontwerp en op het maken van keuzes.

 

Logical framework is een methodologie of een set van technieken om een uitgangssituatie te analyseren, doelstellingen te bepalen en activiteiten te ontwerpen die ondernomen moeten worden om de uitgangssituatie te verbeteren. Die technieken kunnen in de onderscheiden fasen van de projectcyclus ingezet worden om het project te plannen, managen, monitoren en evalueren, en hand in hand daarmee een reeks sjablonen aan de hand waarvan voortgang geregistreerd en gemeten kan worden.


De logical framework benadering (logical framework approach – LFA) vertrekt van een analyse gericht op het beantwoorden van de volgende vragen:

 • waarom wordt het project uitgevoerd (interventielogica);
 • wat moet het project bereiken (interventielogica en indicatoren);
 • hoe gaat het project die resultaten bereiken (activiteiten, middelen);
 • welke externe factoren bepalen het succes van het project (assumpties);
 • waar kan de informatie gevonden worden op basis waarvan succes van het project gemeten kan worden (verificatiebronnen);
 • welke middelen zijn daarvoor nodig;
 • wat zal het project kosten (kost);
 • welke randvoorwaarden moeten vervuld zijn opdat het project zou kunnen starten of lopen (assumpties / risico’s).

bijlage:

 • projectmanagement_bijlage 4_schema fasen in de logical framework approach (download onderaan deze pagina)

Een heel illustratieve slideshow die de logical framework approach in detail laat zien: http://www.slideshare.net/PCMGroup/project-cycle-management-pcm-logical-framework-analysis-lfa-presentation.

Binnen de analytische fase van de LFA wordt de uitgangssituatie kritisch beoordeeld, meer bepaald:

 • de stakeholders (die van ver of dichtbij met het project te maken hebben);
 • de problemen (waarop het project een antwoord moet bieden);
 • de doelstellingen (die het project bijgevolg moet beogen en bereiken);
 • de strategieën (die kunnen leiden tot de beoogde resultaten).

Als belanghebbenden, problemen, doelstellingen en strategieën geanalyseerd zijn, worden de activiteiten en hulpmiddelen ingepland. In deze tweede fase van de LFA, de planningsfase, onderscheiden we de volgende subfasen:

 • ontwikkeling van het logische kader, de logical framework matrix, een overzichtelijk document waardoor de logica en haalbaarheid van de projectstructuur getest worden.
 • planning van de projectactiviteiten: de inhoud en volgorde van de activiteiten, de toewijzing van taken en verantwoordelijkheden aan partners / individuen en de voorbereiding van het werkplan;
 • planning van de hulpmiddelen.
 

bijlage:

 • projectmanagement_bijlage 5_sjabloon logical framework matrix_logisch kader (download onderaan deze pagina)

Beide fasen van de LFA worden tijdens de identification en formulation fases van de projectcyclus progressief uitgevoerd.


word projectmanagement-bijlage-4-schema-fasen-LFA.doc (31/08/2010, 26 kB)
pdf projectmanagement-bijlage-5-sjabloon-logframe.pdf (31/08/2010, 59 kB)


Lees verder: 9.2.3.1   Stakeholderanalyse
 
Flanders Knowledge Area

Flanders Knowledge Area

www.flandersknowledgearea.be

Study in Flanders

Study in Flanders

www.studyinflanders.be

Research in Flanders

Research in Flanders

www.researchinflanders.be

Studeer in het Buitenland

Studeer in het Buitenland

www.studeerinhetbuitenland.be

Handboek Internationalisering

Handboek Internationalisering

www.handboek-internationalisering.be

Studies and Statistics

Studies and Statistics

www.flandersknowledgearea.be / nl / projecten / studies-and-statistics

Forum

Forum

www.flandersknowledgearea.be / nl / fora

Blog

Blog

www.flandersknowledgearea.be / nl / blog

Reconfirm

Reconfirm

www.reconfirm.be

Klik hier om de andere projecten van Flanders Knowledge Area te raadplegen