Flanders Knowledge Area

Handboek Internationalisering is een online publicatie van Flanders Knowledge Area. De informatie in het Handboek Internationalisering betreft internationalisering van het hoger onderwijs, en richt zich vooral tot de personeelsleden van de Vlaamse hogeronderwijsinstellingen.

11.2.2 Types van fraude

Er zijn diverse types van fraude te onderscheiden in internationale toelatingsaanvragen:

  • Het wijzigen van documenten: officiële documenten waarop informatie wordt gewijzigd, toegevoegd of geschrapt (geboortedatum, begin- of einddatum van de studieperiode, behaalde resultaten, credits, naam, enz.).
  • Het vervaardigen van documenten: documenten die er echt uitzien, maar waarvan de inhoud (instelling, programma, enz.) volledig fictief is.
  • In eigen huis afleveren van documenten: documenten die door een werknemer van een bevoegde instantie werden afgeleverd, maar die valse informatie bevatten. Zegels, hoofdingen, papier, enz. zijn echt, maar de gegevens over bijvoorbeeld de behaalde resultaten, credits en het diploma zijn vals.
  • Het gebruik maken van diploma mills: zijn organisaties gespecialiseerd in het afleveren van rapporten en diploma’s voor opleidingen die niet erkend zijn.
  • Het interpreteren bij vertalingen: documenten met onjuiste vertalingen zoals bijvoorbeeld de vertaling van een Latijns-Amerikaans diploma secundair onderwijs bachiller naar bachelor, het omzetten van de punten door de vertaler naar de schaal van het ontvangende land, de vertaling van titels van vakken naar gelijkaardige vakken aan de ontvangende instelling.

Andere documenten die deel uitmaken van de toelatingsaanvraag kunnen eveneens vervalst zijn. We denken dan bijvoorbeeld aan bankverklaringen, aanbevelingsbrieven, paspoorten, testresultaten (taaltesten), geboorteaktes, en andere documenten die de identiteit van de aanvrager zouden moeten bevestigen. Wanneer deze documenten extra en ongevraagd worden ingediend moet je op je hoede zijn, omdat er net dan vaak sprake is van fraude. Het bijkomend indienen van dit soort documenten gebeurt vaak wanneer er grote discrepanties zijn tussen bijvoorbeeld de leeftijd van een persoon en de datum waarop deze zijn diploma’s behaalde. Door zoveel mogelijk documenten in te dienen wil de aanvrager wel eens de schijn wekken dat hij niets te verbergen heeft of wil hij aan de hand van bijkomende documenten met dezelfde persoonsgegevens aantonen dat de onderwijsgerelateerde stukken wel degelijk van hem zijn.

 

Lees verder: 11.2.3   Eerste screening
 
Flanders Knowledge Area

Flanders Knowledge Area

www.flandersknowledgearea.be

Study in Flanders

Study in Flanders

www.studyinflanders.be

Research in Flanders

Research in Flanders

www.researchinflanders.be

Studeer in het Buitenland

Studeer in het Buitenland

www.studeerinhetbuitenland.be

Handboek Internationalisering

Handboek Internationalisering

www.handboek-internationalisering.be

Studies and Statistics

Studies and Statistics

www.flandersknowledgearea.be / nl / projecten / studies-and-statistics

Forum

Forum

www.flandersknowledgearea.be / nl / fora

Blog

Blog

www.flandersknowledgearea.be / nl / blog

Reconfirm

Reconfirm

www.reconfirm.be

Klik hier om de andere projecten van Flanders Knowledge Area te raadplegen