Flanders Knowledge Area

Handboek Internationalisering is een online publicatie van Flanders Knowledge Area. De informatie in het Handboek Internationalisering betreft internationalisering van het hoger onderwijs, en richt zich vooral tot de personeelsleden van de Vlaamse hogeronderwijsinstellingen.

12.3.4 Uitgaande studenten: persoonlijke ontwikkeling (en voorbereiding)

Het is belangrijk dat de student van zichzelf weet wat hij / zij kan en of zij geschikt is voor een verblijf in het buitenland. Hiervoor is een zekere zelfkennis nodig. Er moeten mogelijkheden ter beschikking gesteld worden waarmee studenten zichzelf kunnen beoordelen en remediëren. De student moet beschikken over minimale internationale competenties voor de start van de internationale ervaring (openheid voor andere culturen, talenkennis, culturele empathie, ...).Lees verder: 12.3.5   Uitgaande studenten: praktische voorbereiding
 
Flanders Knowledge Area

Flanders Knowledge Area

www.flandersknowledgearea.be

Study in Flanders

Study in Flanders

www.studyinflanders.be

Research in Flanders

Research in Flanders

www.researchinflanders.be

Studeer in het Buitenland

Studeer in het Buitenland

www.studeerinhetbuitenland.be

Handboek Internationalisering

Handboek Internationalisering

www.handboek-internationalisering.be

Studies and Statistics

Studies and Statistics

www.flandersknowledgearea.be / nl / projecten / studies-and-statistics

Forum

Forum

www.flandersknowledgearea.be / nl / fora

Blog

Blog

www.flandersknowledgearea.be / nl / blog

Reconfirm

Reconfirm

www.reconfirm.be

Klik hier om de andere projecten van Flanders Knowledge Area te raadplegen