Flanders Knowledge Area

Handboek Internationalisering is een online publicatie van Flanders Knowledge Area. De informatie in het Handboek Internationalisering betreft internationalisering van het hoger onderwijs, en richt zich vooral tot de personeelsleden van de Vlaamse hogeronderwijsinstellingen.

12.4 Uitgaande studenten: studiebegeleiding

Voor de inhoudelijke begeleiding is een goede samenwerking van de dienst Internationalisering met studentenbegeleiding van de hogeschool of universiteit belangrijk.

Peer Assisted Learning (PAL) is een vorm van peer support waarbij de ene student de andere tijdens de studieloopbaan ondersteunt en begeleidt en waarbij het opdoen van kennis, vaardigheden, begrip, inzicht en ervaring centraal staan bij zowel begeleiders (tutors) als bij begeleide deelnemers (tutees). Met behulp van een specifieke methodiek ontwikkelen peers geleidelijk meer zelfsturend vermogen en gaan ze zelf verantwoordelijkheid dragen voor hun studieloopbaan. Hierdoor wordt het sociale leerklimaat bevorderd.

De begeleiding door peers is opgenomen in de begeleidingssystematiek van het competentiegericht leren als aanvulling op de reguliere begeleiding door onderwijsgevenden.

Peers geven als meerwaarde aan dat deelnemers dezelfde taal spreken, ze vaker in elkaars omgeving verkeren, hun ervaring anders is dan die van docenten en ze daarom meer durven te vragen.

Na een training gaan de deelnemers aan de slag met het uitvoeren van de rol en krijgen ze intervisie waarbij ze worden begeleid in het uitvoeren van hun rol van tutor of tutee. Het project wordt gedragen door een projectgroep bestaande uit vertegenwoordigers van een aantal opleidingen. Zij zorgen voor draagvalk binnen het team, geven de trainingen en intervisie en regelen dat lesuren worden vrijgemaakt voor training en intervisie. Inhoudelijk worden de tutoren ondersteund door de vakdocent.Lees verder: 12.5   Uitgaande studenten: terugkombegeleiding
 
Flanders Knowledge Area

Flanders Knowledge Area

www.flandersknowledgearea.be

Study in Flanders

Study in Flanders

www.studyinflanders.be

Research in Flanders

Research in Flanders

www.researchinflanders.be

Studeer in het Buitenland

Studeer in het Buitenland

www.studeerinhetbuitenland.be

Handboek Internationalisering

Handboek Internationalisering

www.handboek-internationalisering.be

Studies and Statistics

Studies and Statistics

www.flandersknowledgearea.be / nl / projecten / studies-and-statistics

Forum

Forum

www.flandersknowledgearea.be / nl / fora

Blog

Blog

www.flandersknowledgearea.be / nl / blog

Reconfirm

Reconfirm

www.reconfirm.be

Klik hier om de andere projecten van Flanders Knowledge Area te raadplegen