Flanders Knowledge Area

Handboek Internationalisering is een online publicatie van Flanders Knowledge Area. De informatie in het Handboek Internationalisering betreft internationalisering van het hoger onderwijs, en richt zich vooral tot de personeelsleden van de Vlaamse hogeronderwijsinstellingen.

12.3.3 Uitgaande studenten: taalvoorbereiding

De hogeronderwijsinstelling geeft informatie over mogelijkheden om zich voor te bereiden op taalkundig gebied. Soms organiseert de eigen instelling taalcursussen (of opfrissingscursussen) voor vertrekkers. Als dat niet het geval is, zouden er voldoende mogelijkheden (lespakketten, zelfstudiepakketten, DVDs, online taalpakketten) aanwezig moeten zijn voor zelfstudie, en bij voorkeur financiële ondersteuning (hoe klein ook) van eigen (taal-)initiatieven. Bij voorbeeld, als de student de moeite doet om zich in te schrijven in een cursus aan een CVO zou dit (gedeeltelijk) kunnen ondersteund worden door de thuisinstelling.

Er zou door de thuisinstelling voldoende flexibiliteit moeten getoond worden voor studenten die zich (vrijblijvend) wensen bij te scholen via aansluiting bij reeds georganiseerde taalcursussen. Studenten die uit een studierichting komen waar geen talen deel van uitmaken kunnen op die manier Engels, Frans, Spaans, Duits volgen bij een andere opleiding.

Zelfs als de cursussen ten behoeve van de inkomende studenten in het Engels gegeven worden, is het nodig een overlevingscursus Nederlands aan te bieden, om te kunnen functioneren en sociaal contact te hebben met de lokale bevolking.Lees verder: 12.3.4   Uitgaande studenten: persoonlijke ontwikkeling (en voorbereiding)
 
Flanders Knowledge Area

Flanders Knowledge Area

www.flandersknowledgearea.be

Study in Flanders

Study in Flanders

www.studyinflanders.be

Research in Flanders

Research in Flanders

www.researchinflanders.be

Studeer in het Buitenland

Studeer in het Buitenland

www.studeerinhetbuitenland.be

Handboek Internationalisering

Handboek Internationalisering

www.handboek-internationalisering.be

Studies and Statistics

Studies and Statistics

www.flandersknowledgearea.be / nl / projecten / studies-and-statistics

Forum

Forum

www.flandersknowledgearea.be / nl / fora

Blog

Blog

www.flandersknowledgearea.be / nl / blog

Reconfirm

Reconfirm

www.reconfirm.be

Klik hier om de andere projecten van Flanders Knowledge Area te raadplegen