Flanders Knowledge Area

Handboek Internationalisering is een online publicatie van Flanders Knowledge Area. De informatie in het Handboek Internationalisering betreft internationalisering van het hoger onderwijs, en richt zich vooral tot de personeelsleden van de Vlaamse hogeronderwijsinstellingen.

12.5 Uitgaande studenten: terugkombegeleiding

Internationale studenten zullen bij de terugkeer te maken hebben met een omgekeerde cultuurschok. Sommigen vinden deze aanpassing zelfs moeilijker dan in de omgekeerde richting. Je verwacht immers dat je je moet aanpassen als je naar een ander land gaat. Je verwacht je niet aan aanpassingsmoeilijkheden als je naar je thuisland terugkeert. Ook voor deze problematiek moeten diensten Internationalisering een antwoord bieden. Terugkeermomenten en gespreksmomenten worden georganiseerd. Misschien zelfs een Facebook- of LinkedIn-groep om aan elkaar wat hulp te bieden. Dit gebeurt best binnen de eigen hogeschool of zelfs binnen één departement / faculteit. Het wordt immers snel gezegd dat deze of gene groep die problemen niet ervaart, terwijl het in werkelijkheid niets te maken heeft met achtergrond of studiegebied maar wel met persoonlijkheid en met de omringende groep. Zitten er in de vriendenkring of familie ook mensen die een buitenlandervaring achter de rug hebben? Daar kan een student zijn gevoelens wellicht beter bij kwijt dan bij zijn / haar medestudenten, die gewoon op de eigen schoolbanken zijn blijven zitten.

Wat kunnen we daar als hogeschool of universiteit aan doen? We kunnen terugkeermomenten organiseren. We zouden best oud-internationale studenten steeds betrekken bij infomomenten voor de nieuwe groepen. De oud-internationaliseerders doen niet liever dan hun ervaring delen en nieuwe studenten informeren en enthousiasmeren. Idem dito voor oud-internationale docenten trouwens.

We kunnen een alumniwerking van oud-internationale studenten opzetten of faciliteren / stimuleren. Misschien kan een alumniwebsite gecreëerd worden, gemakkelijk bruikbaar, met een automatische streaming naar populaire sociale netwerken zoals Facebook en Twitter. Op die manier blijven oud-internationale studenten met elkaar en met de thuisinstelling in contact voor sociale en professionele communicatie.Lees verder: 12.6   Uitgaande docenten
 
Flanders Knowledge Area

Flanders Knowledge Area

www.flandersknowledgearea.be

Study in Flanders

Study in Flanders

www.studyinflanders.be

Research in Flanders

Research in Flanders

www.researchinflanders.be

Studeer in het Buitenland

Studeer in het Buitenland

www.studeerinhetbuitenland.be

Handboek Internationalisering

Handboek Internationalisering

www.handboek-internationalisering.be

Studies and Statistics

Studies and Statistics

www.flandersknowledgearea.be / nl / projecten / studies-and-statistics

Forum

Forum

www.flandersknowledgearea.be / nl / fora

Blog

Blog

www.flandersknowledgearea.be / nl / blog

Reconfirm

Reconfirm

www.reconfirm.be

Klik hier om de andere projecten van Flanders Knowledge Area te raadplegen