Inhoudsopgave

Design & CMS by Deltacom

Flanders Knowledge Area

Handboek Internationalisering is een online publicatie van Flanders Knowledge Area. De informatie in het Handboek Internationalisering betreft internationalisering van het hoger onderwijs, en richt zich vooral tot de personeelsleden van de Vlaamse hogeronderwijsinstellingen.

9.3 Uitvoeren van een internationaal project

Een internationaal project kan starten als eerst voldaan is aan een aantal voorwaarden zoals die beschreven zijn in de paragrafen Wat heeft een international office met projecten? en Eerste hulp voor de internationale projectmanager (zoals stakeholdersanalyse, vinden van financiering voor het project, opstellen van de doelstellingenboom, etc.).

Het opstarten van een internationaal project omvat een hele serie van stappen en maatregelen die in bijna alle gevallen door de projectcoördinator worden geïnitieerd (behalve voor heel specifieke taken, waarbij bijvoorbeeld met subcontracten wordt gewerkt):

  • afbakenen van de rol van de verschillende projectpartners en de stakeholders (meer gedetailleerd dan bij het projectvoorstel),
  • een projectorganisatie opstellen met duidelijke afspraken over alle aspecten van het project (communicatie, administratie, financieel beheer, kwaliteitsbewaking, evaluatie, etc.),
  • de projectplanning in detail voorbereiden, daarbij gebruik makend van de tools die daarvoor ter beschikking staan (bv. logical framework matrix, Gantt chart),
  • een communicatiesysteem opstellen voor de partnergroep en voor de verschillende doelgroepen (resonantiegroepen, evaluatiegroepen),
  • organisatie van een kick-off event om het project formeel op te starten.


Lees verder: 9.3.1   Wie en wat binnen het project
 
Flanders Knowledge Area

Flanders Knowledge Area

www.flandersknowledgearea.be

Study in Flanders

Study in Flanders

www.studyinflanders.be

Research in Flanders

Research in Flanders

www.researchinflanders.be

Studeer in het Buitenland

Studeer in het Buitenland

www.studeerinhetbuitenland.be

Handboek Internationalisering

Handboek Internationalisering

www.handboek-internationalisering.be

Studies and Statistics

Studies and Statistics

www.flandersknowledgearea.be / nl / projecten / studies-and-statistics

Forum

Forum

www.flandersknowledgearea.be / nl / fora

Blog

Blog

www.flandersknowledgearea.be / nl / blog

Reconfirm

Reconfirm

www.reconfirm.be

Klik hier om de andere projecten van Flanders Knowledge Area te raadplegen