Flanders Knowledge Area

Handboek Internationalisering is een online publicatie van Flanders Knowledge Area. De informatie in het Handboek Internationalisering betreft internationalisering van het hoger onderwijs, en richt zich vooral tot de personeelsleden van de Vlaamse hogeronderwijsinstellingen.

5.2.4 Uitzondering

voor opleidingen die erkend worden binnen het kader van een Europees financieringsprogramma

Opleidingen die erkend worden in de context van een Europees financieringsprogramma ter bevordering van de internationale samenwerking in het hoger onderwijs en waarbinnen multi- of gezamenlijke diplomering wordt vooropgesteld (vb. Erasmus+: Erasmus Mundus Joint Master Degrees), krijgen een uitzonderingsstatuut:

  • Zij moeten niet voldoen aan de vereiste (art. II.262 Codex Hoger Onderwijs) die oplegt dat er voor een initiële opleiding een Nederlandstalig equivalent moet zijn in de Vlaamse Gemeenschap.
  • Zij kunnen meteen starten als een nieuwe opleiding zonder de procedure nieuwe opleiding te moeten doorlopen, en krijgen zonder meer een overgangsaccreditatie voor de duur van hun erkenning in de context van het Europees programma met een maximum van zeven jaar (art. II/151 van de Codex Hoger Onderwijs).
  • Kandidaatstudenten aan deze opleidingen mogen aan een geschiktheids- en bekwaamheidsonderzoek worden onderworpen (art. II/151 van de Codex Hoger Onderwijs).


Lees verder: 5.2.5   Gezamenlijke doctoraten
 
Flanders Knowledge Area

Flanders Knowledge Area

www.flandersknowledgearea.be

Study in Flanders

Study in Flanders

www.studyinflanders.be

Research in Flanders

Research in Flanders

www.researchinflanders.be

Studeer in het Buitenland

Studeer in het Buitenland

www.studeerinhetbuitenland.be

Handboek Internationalisering

Handboek Internationalisering

www.handboek-internationalisering.be

Studies and Statistics

Studies and Statistics

www.flandersknowledgearea.be / nl / projecten / studies-and-statistics

Forum

Forum

www.flandersknowledgearea.be / nl / fora

Blog

Blog

www.flandersknowledgearea.be / nl / blog

Reconfirm

Reconfirm

www.reconfirm.be

Klik hier om de andere projecten van Flanders Knowledge Area te raadplegen