Inhoudsopgave

Design & CMS by Deltacom

Flanders Knowledge Area

Handboek Internationalisering is een online publicatie van Flanders Knowledge Area. De informatie in het Handboek Internationalisering betreft internationalisering van het hoger onderwijs, en richt zich vooral tot de personeelsleden van de Vlaamse hogeronderwijsinstellingen.

9.1 Wat heeft een international office met projecten?

Een International Officer kan maar best over de nodige projectmanagementcompetenties beschikken. In zijn carrière zal hij immers op veel manieren in aanraking komen met projecten: of ze nu binnen de organisatie worden uitgevoerd zonder steun of middelen van buitenaf of, integendeel transnationaal, met externe (buitenlandse) middelen en partners. Zo zal de International Officer - die vaak deel uitmaakt van één van vele centrale eenheden met verwante activiteiten in een meer of minder bureaucratische organisatie - een stuk van het typische werk van een international office projectmatig moeten organiseren. Daarnaast zal van hem verwacht worden dat hij actief op zoek gaat naar bijkomende (internationale) fondsen om de internationale plannen van zijn instelling te helpen realiseren. Of het zal tot zijn opdracht behoren om de internationale projecten van zijn instelling te monitoren, of om ze te leiden. Ten slotte kan het zijn taak zijn om collega’s in de opleidingen te adviseren en te ondersteunen bij de ontwikkeling, uitvoering of afronding van een internationaal project.

Elk van die vormen van projectmatig werk beantwoordt aan een aantal wetmatigheden. De rol – en bijhorende competenties – van de International Officer kunnen evenwel sterk verschillen van geval tot geval.Lees verder: 9.1.1   Projectmatig werken ...
 
Flanders Knowledge Area

Flanders Knowledge Area

www.flandersknowledgearea.be

Study in Flanders

Study in Flanders

www.studyinflanders.be

Research in Flanders

Research in Flanders

www.researchinflanders.be

Studeer in het Buitenland

Studeer in het Buitenland

www.studeerinhetbuitenland.be

Handboek Internationalisering

Handboek Internationalisering

www.handboek-internationalisering.be

Studies and Statistics

Studies and Statistics

www.flandersknowledgearea.be / nl / projecten / studies-and-statistics

Forum

Forum

www.flandersknowledgearea.be / nl / fora

Blog

Blog

www.flandersknowledgearea.be / nl / blog

Reconfirm

Reconfirm

www.reconfirm.be

Klik hier om de andere projecten van Flanders Knowledge Area te raadplegen