Flanders Knowledge Area

Handboek Internationalisering is een online publicatie van Flanders Knowledge Area. De informatie in het Handboek Internationalisering betreft internationalisering van het hoger onderwijs, en richt zich vooral tot de personeelsleden van de Vlaamse hogeronderwijsinstellingen.

10.2.1 Wat is een ramp en wat is een crisis?

In een crisissituatie gaat het over een individuele student of medewerker die zich in een noodsituatie bevindt, terwijl een ramp een groep personen betreft.
De noodprocedures worden op eenzelfde manier doorlopen, maar de impact en de schaal van het crisismanagement zal aanzienlijk verschillen. De grootte van de ramp of de crisis bepaalt de persoonlijke schade en beïnvloedt dus ook de uitgebreidheid van de ondersteuning door de hogeschool of universiteit.

Concrete voorbeelden van noodsituaties waarin een student of medewerker hulp en steun nodig heeft van de instelling om een oplossing te vinden:

 • problemen met de partnerinstelling of stageplaats waardoor eerder gemaakte afspraken niet kunnen worden nageleefd en de studie- of stageperiode in gevaar komt,
 • mentale of fysische problemen in het buitenland,
 • ongeluk,
 • ziekenhuisopname,
 • overlijden van de student,
 • overlijden of ernstige ziekte van een naaste,
 • arrestatie, problemen met politie en overheden,
 • slachtoffer van een misdrijf,
 • (natuur)rampen,
 • terrorisme,
 • omstandigheden eigen aan de student en / of zijn situatie.


Lees verder: 10.2.2   Wat is de rol van de hogeschool of universiteit?
 
Flanders Knowledge Area

Flanders Knowledge Area

www.flandersknowledgearea.be

Study in Flanders

Study in Flanders

www.studyinflanders.be

Research in Flanders

Research in Flanders

www.researchinflanders.be

Studeer in het Buitenland

Studeer in het Buitenland

www.studeerinhetbuitenland.be

Handboek Internationalisering

Handboek Internationalisering

www.handboek-internationalisering.be

Studies and Statistics

Studies and Statistics

www.flandersknowledgearea.be / nl / projecten / studies-and-statistics

Forum

Forum

www.flandersknowledgearea.be / nl / fora

Blog

Blog

www.flandersknowledgearea.be / nl / blog

Reconfirm

Reconfirm

www.reconfirm.be

Klik hier om de andere projecten van Flanders Knowledge Area te raadplegen