2.3.1 Welke positie wil de instelling verwerven?

De wijze waarop de meerwaarde van internationalisering kan worden aangetoond in een hogeronderwijsinstelling is nauw gelinkt aan de manier waarop deze instelling zich zal positioneren in het internationale onderwijslandschap. De positioneringsvraag moet natuurlijk wel resulteren in een beleidsplan met concrete doelstellingen en acties. Acties die ondernomen zullen worden om die positie in te nemen (en dus de verwachte meerwaarde te creëren) kunnen bijna allemaal geplaatst worden onder het opbouwen van een netwerk, het verbeteren van de mobiliteit en de werking rond Internationalisation @ home. De hoofdstukken rond deze onderwerpen kunnen daarom niet los gelezen worden van dit hoofdstuk en vice versa.

Het doel van een positionering moet zijn om zich te profileren binnen de groep van alle hogeronderwijsinstellingen. Deze strategie kan vrij aggressief zijn (bv. bij student recruitment) of coöperatief (bv. bij zoeken naar complementaire onderzoekspartners). De theorie is dat dit op een wereldwijde schaal gebeurt. De praktijk leert dat je zorgvuldig moet omgaan met de keuze van je concurrenten. Heeft het zin voor de modale Vlaamse instelling om de vergelijking te willen aangaan met een Ivy League universiteit? Met een kaart van de eigen instelling en de context stelt zich dus de volgende vraag: welke positie wenst de instelling te verwerven en welke techniek wenst het daarvoor te hanteren? Het spreekt voor zich dat deze (vermoedelijk lange) lijst aan mogelijkheden beperkt moet worden.

  • Interne doelstellingen: Wat leerde de SWOT-analyse over de elementen die mogelijk in aanmerking komen voor internationalisering? Welke elementen moeten internationaal aangepakt worden om intern verbeteringen aan te brengen?
  • Doelpubliek: Wie is je doelpubliek? Wens je wereldwijd studenten te overtuigen van de kwaliteit van je eigen instelling (dan zal dit leiden tot aanwezigheid op student fairs, het gebruik van agenten, de uitbouw van een website, de opzet van een digitale marketingcampagne)? Wil je dit doen voor mogelijke sponsors? Wil je dit doen voor toekomstig personeel? Of wil je het gehele prestige van de instelling opkrikken met de hoop dat dit op alle elementen van de instelling een positief effect zal hebben? Ben je op zoek naar steun bij gelijkgestemden 1 of wil je aantonen dat je sterker staat dan bepaalde concurrenten?
  • Externe doelstellingen: In welke mate moet en / of wenst de instelling tegemoet te komen aan doelstellingen die haar door diverse overheden worden opgelegd?

1. Is internationalisering onderdeel van een verbeteractie (bv. in de PDCA-cyclus) of vormt het een opsmukoperatie waarvoor geen rationale kan worden aangebracht. In dat geval stapt een instelling vaak onbewust mee in het proces van peer polity interaction. Peer Polity Interaction is een theoretisch kader dat ontworpen werd om sociale en politieke veranderingen te helpen verklaren maar ook om het proces naar een gelijke organisatorische complexiteit binnen een geheel van evenwaardige en autonome (politieke) entiteiten in een afgelijnde regio te kunnen begrijpen. Het concept legt in het bijzonder de nadruk op de interacties tussen deze entiteiten, niet alleen de fysieke uitwisseling van goederen maar ook van ideeën, informatie, symbolen en zelfs vijandige confrontaties. Het verklaart bijvoorbeeld waarom instellingen op Europees niveau ernaar streven om op elkaar te lijken terwijl dit niet altijd rationele redenen heeft. Waarom stellen instellingen zich soms aan elkaar voor op internationale beurzen zonder expliciete strategie?
http://www.webref.org/anthropology/p/peer-polity_interaction.htm

 

Lees verder: 2.3.2   Waaruit bestaat een strategisch plan internationalisering?
 
Flanders Knowledge Area

Flanders Knowledge Area

www.flandersknowledgearea.be

Study in Flanders

Study in Flanders

www.studyinflanders.be

Research in Flanders

Research in Flanders

www.researchinflanders.be

Studeer in het Buitenland

Studeer in het Buitenland

www.studeerinhetbuitenland.be

Handboek Internationalisering

Handboek Internationalisering

www.handboek-internationalisering.be

Studies and Statistics

Studies and Statistics

www.flandersknowledgearea.be / nl / projecten / studies-and-statistics

Forum

Forum

www.flandersknowledgearea.be / nl / fora

Blog

Blog

www.flandersknowledgearea.be / nl / blog

Reconfirm

Reconfirm

www.reconfirm.be

Klik hier om de andere projecten van Flanders Knowledge Area te raadplegen