Inhoudsopgave

Design & CMS by Deltacom

Flanders Knowledge Area

Handboek Internationalisering is een online publicatie van Flanders Knowledge Area. De informatie in het Handboek Internationalisering betreft internationalisering van het hoger onderwijs, en richt zich vooral tot de personeelsleden van de Vlaamse hogeronderwijsinstellingen.

9.3.2.2 Werkgroepen en subgroepen

In de fase van het projectontwerp zal reeds een zekere projectorganisatie worden voorgesteld, met de nodige taakverdeling over de partnerinstellingen. Bij de opstart van het project wordt deze planning en taakverdeling verfijnd en geoperationaliseerd:

 • De projectmanager kan beslissen om een stuurgroep op te starten die samen met hem de voortgang van het project zal bewaken (deze stuurgroep kan intern binnen de coördinerende instelling worden opgericht maar zal idealiter ook een aantal sleutelpartners bevatten).
 • De verschillende taken in het project kunnen worden toegewezen aan een werkgroep of subgroep om die concreet uit te werken:
  • Het is belangrijk dat elke partner een representatief deel van de taken op zich neemt.
  • Elke werkgroep of subgroep kiest een eigen rapporteur of voortrekker die de doorstroming naar de volledige projectgroep verzekert.
  • In de projectgroep worden de nodige communicatiekanalen opgezet zodat niet alle communicatie door de hele groep moet worden doorgenomen (cf. deel rond communicatie).
  • Niet elke projectpartner moet deelnemen aan alle werkgroepen: de professionele expertise en de ervaring met internationale projecten van een projectpartner maken diversificatie mogelijk.

bijlage:

 • projectmanagement_bijlage 17_grafische voorstelling van een mogelijke projectstructuur (download onderaan deze pagina)

word projectmanagement-bijlage-17-grafische-voorstelling-van-een-mogelijke-projectstructuur.docx (18/10/2010, 2.0 MB)


Lees verder: 9.3.2.3   Projectvoorstel onder de loupe nemen: tijdsplan opstellen
 
Flanders Knowledge Area

Flanders Knowledge Area

www.flandersknowledgearea.be

Study in Flanders

Study in Flanders

www.studyinflanders.be

Research in Flanders

Research in Flanders

www.researchinflanders.be

Studeer in het Buitenland

Studeer in het Buitenland

www.studeerinhetbuitenland.be

Handboek Internationalisering

Handboek Internationalisering

www.handboek-internationalisering.be

Studies and Statistics

Studies and Statistics

www.flandersknowledgearea.be / nl / projecten / studies-and-statistics

Forum

Forum

www.flandersknowledgearea.be / nl / fora

Blog

Blog

www.flandersknowledgearea.be / nl / blog

Reconfirm

Reconfirm

www.reconfirm.be

Klik hier om de andere projecten van Flanders Knowledge Area te raadplegen