Inhoudsopgave

Design & CMS by Deltacom

Flanders Knowledge Area

Handboek Internationalisering is een online publicatie van Flanders Knowledge Area. De informatie in het Handboek Internationalisering betreft internationalisering van het hoger onderwijs, en richt zich vooral tot de personeelsleden van de Vlaamse hogeronderwijsinstellingen.

6 Wettelijk kader: Taalregeling hoger onderwijs in de Vlaamse Gemeenschap

auteur: Karla Van Lint

De Belgische taalregeling is zeer complex. Taalwetgeving is doorgaans het resultaat van een moeilijk onderhandelingsproces waarbij gezocht wordt naar een evenwicht tussen verschillende belangen. Dit is ook het geval, zoals verder uit dit artikel blijkt, voor de specifieke taalregeling die is uitgewerkt op Vlaams niveau voor het hoger onderwijs.

In dit artikel nemen we de taalrelevante bepalingen die in het hoger onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap van toepassing zijn op onze hogescholen en universiteiten onder de loep. We bekijken de inhoud van deze bepalingen en de onderliggende beweegreden, de toepassing en de impact op het hoger onderwijsveld vanuit het oogpunt van de internationalisering. Wat beoogt de decreetgever met deze bepalingen? Op wie zijn deze van toepassing? Waar liggen de grenzen en de mogelijkheden? Wat is de bevoegdheid van de Erkenningscommissie in deze?

Aan de hand van de jaarlijkse rapportering van de instellingen over hun taalbeleid wordt de praktijk globaal geduid en worden eveneens een aantal praktijken weergegeven.

Gezien het belang vanuit internationaliseringoogpunt wordt de link gelegd met de gezamenlijke en de multi-diplomering. Verschillende vragen komen aan bod zoals: wat is de impact van een bepaalde bepaling voor de kunstopleidingen, voor de taalopleidingen en voor de wetenschappelijke opleidingen? Wat is de situatie in de master- na masteropleidingen? Welke studenten volgen de anderstalige opleidingen? Wat is de inspraak van de student in het gevoerde taalbeleid?

Het grootste luik van dit artikel betreft vanzelfsprekend de onderwijstaal van de opleidingen. Daarnaast wordt ook kort ingegaan op de problematiek van de bestuurstaal en de taalvoorwaarden die inzake toegang worden gesteld.

Een belangrijk issue betreft de vraag of deze taalbepalingen effectief een belemmering vormen om een gedegen internationaliseringbeleid te voeren.

De tekst gaat dan ook tot slot kort in op de voorstellen tot aanpassing van de taalregeling die - als resultaat van het maatschappelijk debat dat gevoerd is over de taalregeling - in de nota van de Vlaamse regering van 16 juli 2010 over de integratie van de academiserende opleidingen zijn opgenomen.Lees verder: 6.1   Algemeen: bevoegdheid van de Vlaamse Gemeenschap inzake taalgebruik
 
Flanders Knowledge Area

Flanders Knowledge Area

www.flandersknowledgearea.be

Study in Flanders

Study in Flanders

www.studyinflanders.be

Research in Flanders

Research in Flanders

www.researchinflanders.be

Studeer in het Buitenland

Studeer in het Buitenland

www.studeerinhetbuitenland.be

Handboek Internationalisering

Handboek Internationalisering

www.handboek-internationalisering.be

Studies and Statistics

Studies and Statistics

www.flandersknowledgearea.be / nl / projecten / studies-and-statistics

Forum

Forum

www.flandersknowledgearea.be / nl / fora

Blog

Blog

www.flandersknowledgearea.be / nl / blog

Reconfirm

Reconfirm

www.reconfirm.be

Klik hier om de andere projecten van Flanders Knowledge Area te raadplegen